• دسامبر 18, 2023

موجب افتخار است که امروز شایستگی خدمت در این شرکت معظم را پیدا کرده‌ام، امید است با اتکا به خداوند سبحان و یاری تمامی همکاران سختکوش بتوانیم نقش مؤثری را در این عرصه بر عهده بگیریم باور دارم می‌توانیم با یاری یکدیگر با نگاهی نو و با رویکردی تحول آفرین به چشم‌اندازهای بزرگ و اهداف بلند شرکت نگاه بانک و بانک کارآفرین دست پیدا کنیم.