• دسامبر 18, 2023

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل محترم شرکت نگاه بانک با حضور جناب آقای تقوی معاون محترم فناوری بانک کارآفرین، جناب آقای راضی زاده معاون محترم مالی و بودجه بانک کارآفرین ،جناب آقای سیف علیشاهی عضو محترم هیات مدیره و رئیس کمیته های فناوری اطلاعات بانک کارآفرین، اعضای محترم هیات مدیره شرکت نگاه بانک، مدیران عامل محترم شرکت های هلدینگ نگاه و نگاه پرداخت و همچنین مدیر فناوری اطلاعات بانک کارآفرین برگزار گردید.
در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای محمدحسین هاشمی نژاد در دوران تصدی ایشان، جناب آقای ناصر محمدی به عنوان مدیرعامل ، منصوب شدند.