• سپتامبر 18, 2023

به مناسبت روز جهانی برنامه نویس، مدیرعامل محترم شرکت نگاه بانک جناب آقای دکتر هاشمی نژاد این روز را به کلیه همکاران متخصص تبریک گفتند.
ایشان فرمودند در موفقیت شرکت تک تک همکاران نقش بسزایی ایفا می کنند و رسیدن به اهداف عالیه شرکت را نیز در گرو تلاش، مسولیت پذیری و تمرکز بر کارها دانستند.
در آخر هم برای همکاران محترم آرزوی سلامتی و موفقیت نمودند.