مناقصه عمومی دو مرحله تمدید مهلت تحویل پاکات

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

اطلاعیه‌ها و پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات مناقصه عمومی طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین

اطلاعیه‌ها و پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات مناقصه عمومی طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین

متقاضیان شرکت در مناقصه شماره 137-10-1400 با موضوع «طراحی، تدارکات، اصلاح، ساخت، نصب و راه‌اندازی زیرساخت‌های فیزیکی مرکزداده ساختمان بخارست بانک کارآفرین»

مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین

مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn)

تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn) با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 260 دستگاه رایانه All in one

تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 260 دستگاه رایانه All in one

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 260 دستگاه رایانه All in one با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 260 دستگاه رایانه All in one

تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 260 دستگاه رایانه All in one

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 260 دستگاه رایانه All in one با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn)

تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn) با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد 110 دستگاه چاپگر کارت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد 110 دستگاه چاپگر کارت

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 110 دستگاه چاپگر کارت با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید ۲۶۰ دستگاه رایانه All in one

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید ۲۶۰ دستگاه رایانه All in one

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید ۲۶۰ دستگاه رایانه All in one به پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصات منقضی شده

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید ۱۰۰ دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn) (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید ۱۰۰ دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn) (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید خرید ۱۰۰ دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn ) به پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 20 دستگاه سرور (به پایان رسید)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 20 دستگاه سرور (به پایان رسید)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد20دستگاه سرور با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد20دستگاه سرور اچ پی (به پایان رسیده)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد20دستگاه سرور اچ پی (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد20دستگاه سرور اچ پی با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 350 دستگاه چاپگر اچ پی 402 (به پایان رسیده)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 350 دستگاه چاپگر اچ پی 402 (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد 350 دستگاه چاپگر اچ پی 402 با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و تامین کننده دیتا سنتر (به پایان رسیده)

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و تامین کننده دیتا سنتر

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد جهت تکمیل لیست کوتاه خود از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی پیمانکاران و تامین کنندگان فعال در حوزه تجهیزات دیتا سنتر اقدام نماید…

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 40 عدد رک (به پایان رسیده)

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 40 عدد رک

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد چهل عدد رک با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای 670 دستگاه مانیتور 22 اینچ (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای 670 دستگاه مانیتور 22 اینچ (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد 670 دستگاه مانیتور 22 اینچ با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۳۰ دستگاه چاپگر چهار کاره (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۳۰ دستگاه چاپگر چهار کاره (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد ۱۳۰ دستگاه چاپگر چهار کاره با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50 دستگاه تشخیص اصالت اسکناس ارزی (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50 دستگاه تشخیص اصالت اسکناس ارزی (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید 50 دستگاه تشخیص اصالت اسکناس ارزی با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر All in one (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر All in one (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر All in one با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 30 دستگاه کامپیوتر desk mini (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 30 دستگاه کامپیوتر desk mini (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید تعداد 30 دستگاه کامپیوتر desk mini با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه خريد نه دستگاه سرور - (به پایان رسیده)

مناقصه خريد نه دستگاه سرور (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید تجهیزات امنیتی با برند Fortinet به همراه ماژول‌های مورد نیاز (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید تجهیزات امنیتی با برند Fortinet به همراه ماژول‌های مورد نیاز (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید تجهیزات امنیتی با برند Fortinet به همراه ماژول‌های مورد نیاز مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد 100 دستگاه MINI PC Maya (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد 100 دستگاه MINI PC Maya (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 100 دستگاه MINI PC Maya با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد،پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جلوگیری از نشت دادهِ(DLP) (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد،پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جلوگیری از نشت دادهِ(DLP) (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد،پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جلوگیری از نشت دادهِ(DLP) با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خريد و گارانتی یكساله به همراه نصب و راه اندازی اولیه یك دستگاه ذخیره ساز (EMC Unity 480) (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خريد و گارانتی یكساله به همراه نصب و راه اندازی اولیه یك دستگاه ذخیره ساز (EMC Unity 480) (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد و گارانتی یكساله به همراه نصب و راه اندازی اولیه یك دستگاه ذخیره ساز (EMC Unity 480) با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات نصب، سرویس، نگهداری، تعمیر و تعویض قطعات سیستم‌های سخت‌افزاری و خدمات نرم‌افزاری شعب و ساختمانهای بانك كارآفرین (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات نصب، سرویس، نگهداری، تعمیر و تعویض قطعات سیستم‌های سخت‌افزاری و خدمات نرم‌افزاری شعب و ساختمانهای بانك كارآفرین (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خدمات نصب ، سرویس ، نگهداری ، تعمیر و تعویض قطعات سیستم های سخت افزاری و خدمات نرم افزاری شعب و ساختمانهای بانك كارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حق استفاده (لایسنس) نرم افزار Proxy بر روی سرور نگاه و ایجاد امكان برقراری ارتباط با SMSC های اپراتور تلفن همراه از طریق سرور مستقر در محل نگاه بانك كارآفرین (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حق استفاده (لایسنس) نرم افزار Proxy بر روی سرور نگاه و ایجاد امكان برقراری ارتباط با SMSC های اپراتور تلفن همراه از طریق سرور مستقر در محل نگاه بانك كارآفرین (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید حق استفاده (لایسنس) نرم افزار Proxy بر روی سرور نگاه و ایجاد امكان برقراری ارتباط با SMSC های اپراتور تلفن همراه از طریق سرور مستقر در محل نگاه (بانك كارآفرین) با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از پیمانکاران و تامین کنندگان واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 260 دستگاه رایانه all in one (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 260 دستگاه رایانه all in one (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد 260 دستگاه رایانه all in one با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی، سرویس، نگهداری سرورهای دیتاسنتر و تجهیزات اكتیو شبكه بانك كارآفرین (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی، سرویس، نگهداری سرورهای دیتاسنتر و تجهیزات اكتیو شبكه بانك كارآفرین (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خدمات پشتیبانی، سرویس، نگهداری سرورهای دیتاسنتر و تجهیزات اكتیو شبكه بانك كارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات فعال شبكه شعب (تهران و شهرستان)، فعال شبكه ساختمانهای ستادی و سرورهای شعب (تهران و شهرستان) بانك كارآفرین (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات فعال شبكه شعب (تهران و شهرستان)، فعال شبكه ساختمانهای ستادی و سرورهای شعب (تهران و شهرستان) بانك كارآفرین (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات فعال شبكه شعب (تهران و شهرستان)، فعال شبكه ساختمانهای ستادی و سرورهای شعب (تهران و شهرستان) بانك كارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه سرور hpe (به پایان رسید)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه سرور hpe (به پایان رسید)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد8 دستگاه سرور hpe با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…