• نوامبر 6, 2021

اولین «مجمع عمومی عادی سالیانه» هلدینگ فناوری نگاه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 در روز شنبه 26 تیرماه 1400 با حضور معاونین و مدیران ارشد بانک کارآفرین، اعضای هیات‌مدیره، نمایندگان سهام‌داران و حسابرس در ساختمان مرکزی بانک کارآفرین برگزار شد. در این نشست گزارش فعالیت‌های هلدینگ فناوری نگاه و نیز برنامه های سال 1400 این هلدینگ توسط حسین اسلامی مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارائه گردید. همچنین پس از قرائت گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.