در هفدهمین دورهمی ماهانه هلدینگ فناوری نگاه که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد، شرکت نگاه بانک از طراحی و عملیاتی شدن سامانه «ارزش‌گذاری مشتریان» که به سفارش بانک کاراآفرین انجام شده است، خبر داد.

این سامانه در اداره هوش تجاری شرکت نگاه بانک طراحی شده است و بر اساس گزارشی که مهدی خاتمی، کارشناس هوش مصنوعی از واحد پیاده‌سازی هوش تجاری در این مراسم ارائه کرد، نسبت به انواع مشابه خود عملکرد پیشرفته‌تری دارد و قادر است مشتریان بانک‌ها را بر اساس پارامترهای بسیار متنوع ارزیابی و تحلیل کند. این تحلیل صرفا به مشتریان تراز اول اختصاص ندارد و به رتبه‌بندی تمام مشتریان بانک می‌پردازد. مهمترین دستاورد این سامانه ترسیم تصویری روشن و جامع از نیازهای بانکی و مالی صاحبان حساب‌ است که به اتکای آن و ارائه هدفمند خدمات می‌توان گام موثری در جهت نگهداشت مشتریان برداشت.