مجید جعفری پناه - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: مدیر پشتیبانی
  • شرکت: شرکت نگاه بانک