• تخصص: مدیر هوش تجاری
  • شرکت: شرکت نگاه بانک

اطلاعات تیم