سارا داوری - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: مدیر پشتیبانی خدمات
  • شرکت: شرکت نگاه بانک