رسول طاهری - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: مدیر سرویس ها و یکپارچه سازی
  • شرکت: شرکت نگاه بانک