بیژن مساوات - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: مدیر عملیات
  • شرکت: شرکت نگاه بانک