اسمعیل صدیقی - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: مدیر تحلیل و طراحی خدمات
  • شرکت: شرکت نگاه بانک