احسان عظیمی - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: مدیر سامانه های جانبی
  • شرکت: شرکت نگاه بانک