مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید ۱۰۰ دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn )

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn )
با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 17-09-1400 تا پایان وقت اداری مورخ 27-09-1400 به روش ذیل اقدام نمایند .
الف) دریافت اسناد مناقصه:
بخش مناقصاتwww.negah-bank.com مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس :
ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ یک میلیارد ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود :
۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
۲ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی
ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 17-09-1400 لغایت پایان وقت اداری مورخ 27-09-1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22661111-۰۲۱ ( داخلی 41503 ) تماس حاصل نمایند.

دریافت مدارک