مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 25-10-1400 تا پایان وقت اداری مورخ 29-10-1400 به روش ذیل اقدام نمایند .

الف) دریافت اسناد مناقصه:

مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس: www.negah-bank.com بخش مناقصات.

 

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ده میلیارد ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:

۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
۲ـ ضمانت نامه شرکت در مناقصه از شبکه بانکی

 

ج) مهلت ارائه اسناد :

ازتاریخ 29-10-1400 لغایت پایان وقت اداری مورخ 23-11-1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه‌گذار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی41503)22661111-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

 

دریافت مدارک


اطلاعیه شماره یک         اطلاعیه شماره دو          پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات مناقصه‌گران