تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 100 دستگاه چاپگر لیزری سیاه و سفید (HP LaserJet M402dn ) با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 05-10-1400 تا پایان وقت اداری مورخ 15-10-1400 به روش ذیل اقدام نمایند.

الف) دریافت اسناد مناقصه:
مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس: www.negah-bank.com بخش مناقصات

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ یک میلیارد ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
۲ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 05-10-1400 لغایت پایان وقت اداری مورخ 15-10-1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22661111-۰۲۱ ( داخلی 41503 ) تماس حاصل نمایند.

 

دریافت مدارک